Effektiv undervisningsforløb

Du får en erfaren adjunkt som din mentor

Opnå en bedre forståelse for matematik

Få højere karakterer i både mundtlig og skriftligt standpunkt

Modtag effektiv eksamenstræning

Bliv væsentlig bedre i matematik på kun 5 uger

En ud af fem elever i gymnasiet dumper deres eksamen i matematik. Og selv for mange af de elever, der består, er mange ikke tilfredse med deres karakterer. Matematiklæreren understøtter elevernes udvikling ved at opbygge et stærkere fagligt fundament i løbet af undervisningsforløbet. På den måde giver vi eleverne de bedst mulige betingelser for at overkomme deres udfordringer

Matematiklærerens undervisningsforløb

Materiale og redskaber
Matematiklæreren har udarbejdet effektive redskaber, der i væsentlig grad øger indlæringsevnen samt giver eleven en hurtigere forståelse
Behovsanalysen
Vores undervisningsforløb starter med en behovsanalyse med udgangspunkt i elevens årgang og fagets pensum
Arbejdsplanen
Matematiklæreren udarbejder en effektiv undervisningsplan baseret på fagets pensum samt behovsanalysen, vi understøtter elevens udvikling gennem en tilpasset opgaveprogression
Behovsanalysen
Vores undervisningsforløb starter med en behovsanalyse med udgangspunkt i elevens årgang og fagets pensum
Arbejdsplanen
Matematiklæreren udarbejder en effektiv undervisningsplan baseret på fagets pensum samt behovsanalysen, vi understøtter elevens udvikling gennem en tilpasset opgaveprogression
Materiale og redskaber
Matematiklæreren har udarbejdet effektive redskaber, der i væsentlig grad øger indlæringsevnen samt giver eleven en hurtigere forståelse
Undervisningen
Underviseren bruger sin samlede pædagogiske erfaring til at gøre svære emner letforståelige for eleven gennem effektive indlæringsmetoder
Effektiv eksamenstræning
Alle tilmeldte elever får efter endt undervisningsforløb adgang til yderligere 4 ugers effektiv eksamenstræning
Resultat
Efter endt kursus, vil eleven opnå en væsentlig bedre forståelse for faget og dets pensum.
{{current_q+1}}

Privatundervisning med matematiklæreren

Uanset, hvor gerne du vil hjælpe dit barn med matematik, kan det være svært. Jo ældre barnet bliver, jo sværere bliver det også at hjælpe pga. det stigende faglige niveau. Det er for manges vedkommende længe siden, at man selv har skullet løse andengradsligninger, og hvad var det nu lige med cosinus, sinus og tangens?!
Der kan være forskellige grunde til, at unge har brug for lektiehjælp. Klasserne er ofte store i dag, og det kan være svært at være lærer og få alle elever med. Samtidig lærer elever i forskellige tempi og på forskellige måder. Der kan have været sygdom eller mistrivsel inde i billedet, som har gjort livet svært for eleven, og som derfor har brug for en hjælpende hånd til at indhente det tabte stof.
Overlad lektiehjælpen trygt til matematiklæreren, vi er i stand til at få eleven tilbage på sporet og dermed hjælpe denne videre til drømmeuddannelsen.

Spar penge og tid

Prisen for vores 5 ugers intensive undervisningsforløb er 4.995,-

Vi har akkumuleret vores mangeårige undervisningserfaring fra skoler og ungdomsuddannelser til at sammensætte den bedst tænkelige undervisningsplan, der får elever i udskolingen samt ungdomsuddannelserne til at rykke sig fra A til B på kun 5 uger! Eleven skal afsætte 25 timer i hele perioden. Udfyld felterne forneden, for at modtage yderligere information.

 

Matematiklæreren er landsdækkende

Matematiklæreren hjælper alle unge i hele Danmark med at blive blandt klassens bedste til matematik. Vores adjunkter glæder sig til at gøre en forskel for vores elever, uanset bopæl.

Vi er rigtig stolte af, at en del af vores tilmeldte elever efter endt lektiehjælp i matematik opnår flotte 2- cifrede karakterer i både matematikprøver og årskarakterer

grafik af kort med byer som MentorDanmark er repræsenteret i