Vi er landsdækkende

 • Dit barn bliver udelukkende undervist af erfarne adjunkter i matematik

 • Vores adjunkter har vurderet og eksamineret 1.000'vis af elever i matematik på alle niveauer

 • Unik indlæringsproces - vi styrker dit barns faglige fundament mærkbart på kun 5 uger

Bliv ringet op af en underviser

Mød en underviser


Adjunkt i matematik

En af vores undervisere har 6 års undervisningserfaring i matematik på danske ungdomsuddannelser.
Herudover er han forfatter bag flere matematikfagbøger, heriblandt den populære netbaserede matlet.dk, som er frit tilgængeligt for alle.
Fritiden består af jævnlige besøg i det lokale fitnesscenter, familiepleje og hjælpe flest mulige unge med at opnå deres fulde potentiale i matematik.

Højere karakterer på kun 5 uger

Vores mangeårige undervisningserfaring i matematik på de danske gymnasier, handelsskoler, VUC'er og udskolingen, gør os til eksperter i matematikundervisning og sikrer alle vores tilmeldte elever, de bedst tænkelige rammer for at opnå bedre forståelse.

 • Planlægningen

  Vores undervisere er fortrolige med lærerplanerne og pensum for udskolingen samt handelsgymnasiet, HF og det almene gymnasium.

  Med udgangspunkt i pensum udarbejdes løbende intensive undervisningsforløb for alle vores tilmeldte elever.

  Vores intensive undervisningsforløb er nøje udarbejdet af erfarne lektorer, der sikrer at eleven på kort tid styrker det faglige fundament, således at denne selvstændigt i fremtiden kan tilegne sig faglig viden og deltage mere aktiv i den daglige undervisning.

 • Forberedelsen

  Hvert undervisningsforløb er nøje planlagt af den ansvarlige underviser med udgangspunkt i dit barns niveau og klassetrin. Vores undervisere forbereder en pædagogisk introduktion til teori, illustrative eksempler og passende opgaver til hver undervisningsmodul.

  Med 1.000'vis undervisningstimer bag sig, ved underviserne præcis, hvor fokus skal ligge for at vi i fællesskab med dit barn knækker den matematiske kode.

 • Undervisningen

  Vores undervisningsforløb er formet efter at fylde "hullerne" i elevens manglende faglige forståelse, herudover deles løbende gode råd til at opnå bedre karakterer i både mundtlige såvel som skriftlige standpunkter.

  Vi har udviklet de optimale redskaber og metoder til at klæde vores elever bedst på, for at opfylde de påkrævede faglige mål på deres respektive årgang.

 • Eksamenstræning

  Vores undervisning er eksamensrelevant. Samtlige undervisere hos os, har ageret både som censorer såvel som eksaminatorer til både skriftlige og mundtlige eksamener.

  Vi er derfor de helt rigtige til at klæde alle tilmeldte elever godt på til at opnå højere karakterer, ved at arbejde med tidligere skriftlige eksamensopgaver og mundtlige eksamensspørgsmål i undervisningsforløbet.

  Vi giver tricks og tips til at opnå høje karakterer.

Download helt gratis en formelsamling